HD Chá_n Buồi Và_ Cặc, Con Rau của EM nó_ chuyển quá_ Dưa Chuột ạ